Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie


Regulamin internetowej rezerwacji wizyt w ZOW NFZ w Szczecinie


 

 1. Regulamin określa zasady i zakres świadczenia usługi rezerwacji wizyt w ZOW NFZ w Szczecinie.
 2. Internetowa rezerwacja dostępna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Rezerwacja wizyty nie wymaga logowania się do systemu, zakładania konta ani tworzenia hasła; jest anonimowa.
 4. Rezerwacji można dokonać z 5-dniowym wyprzedzeniem, nie wcześniej jednak niż na dzień następny.
 5. Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać zakres sprawy oraz datę i godzinę wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „rejestruj”, wyświetli się potwierdzenie utworzenia rezerwacji oraz kod wizyty. Kod wizyty należy zapamiętać lub zapisać. Po przyjściu do Oddziału NFZ, kod należy wpisać do biletomatu.
 6. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do realizacji jednej sprawy, jednego klienta.
 7. Klient nie może samodzielnie dokonać zmiany terminu wizyty lub go anulować.
 8. W dniu zaplanowanej wizyty, na 10 min przed jej terminem, należy pobrać bilet
  z biletomatu znajdującego się na sali obsługi. Po wprowadzeniu wcześniej otrzymanego kodu, biletomat wydrukuje bilet.
 9. W przypadku zarezerwowania kilku wizyt w tym samym dniu, sprawy należy załatwiać jedna po drugiej, tzn. kod klienta wpisać za każdym razem przed pobraniem kolejnego biletu. Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na wyświetlenie się  swojego numeru na ekranie.
 10. Nieodebranie biletu na 10 min przed zaplanowaną godziną, powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 11. ZOW NFZ zastrzega sobie prawo do udostępnienia w ramach rejestracji internetowej ograniczonej liczby terminów wizyt.
 12. Wszelkie uwagi dotyczące usługi rezerwacji wizyty należy kierować na adres e-mail: rezerwacja@nfz-szczecin.pl. Uwagi są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
 13. Właścicielem systemu i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest ZOW NFZ.
 14. Regulamin obowiązuje od 18 marca 2019 do odwołania.