Logo QMS

Powiat Choszczeński

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Bez danych

Możesz już utworzyć anonimową rezerwację, zaznaczając "Nie jestem robotem" i klikając przycisk "Rezerwacja anonimowa".

Otrzymasz kod rezerwacji, który wpiszesz do systemu rezerwacji po przyjściu na umówione spotkanie.


Jednak jeśli chciałbyś otrzymać powiadomienie email i kod QR do kalendarza w telefonie wybierz poniżej "Kontynuuj" i wypełnij formularz danych

Rezerwacja anonimowa

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. W trakcie realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email. Dane te są niezbędne w celu zwrotnego udostępnienia informacji niezbędnych do realizacji wizyty.
 2. Podanie danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Starostę Choszczeńskiego w celu internetowej rezerwacji terminu wizyty.
 3. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Klauzula informacyjna:


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Choszczeński
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rejestracji terminu wizyty w Urzędzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Ma Pan/Pani prawo do:
  • a) dostępu do treści swoich danych,
   b) sprostowania treści swoich danych,
   c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   e) do przenoszenia danych.
 6. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż dwa tygodnie po terminie rezerwacji.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do internetowego zarejestrowania terminu wizyty w Urzędzie oraz udostępnienia Pani/Panu numeru identyfikacyjnego wpisywanego na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 9. Rejestracja terminu wizyty w Urzędzie nie następuje automatycznie, a dane podane w celu jej dokonania nie podlegają profilowaniu.

Starosta ChoszczeńskiKontynuując, potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania rezerwacji.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: