INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

Referat Rejestracji Pojazdów Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

W celu ustalenia terminu wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

 

REGULAMIN REZERWACJI

1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać numer telefonu lub adres e-mail. Są to dane podawane przez Państwa dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu z pracownikiem referatu rejestracji pojazdów. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

2. Pole Nr rejestracyjny lub Nr VIN – Pole obowiązkowe
- Umówienie się do kolejki, umożliwia załatwienie sprawy tylko i wyłącznie związanej z pojazdem, którego dane zostaną podane podczas rezerwacji kolejki.

3. Przybędę do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowana wizytą i pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

4. Jeden bilet uprawnia do załatwienia jednej sprawy.

Kontynuując – akceptuję regulamin rezerwacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu lub adresu e-mail).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.

2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
e-mail: soc@powiat-ostrowski.pl,

* dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

* w celach archiwalnych.

3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa

5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.

6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:

* żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

* sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,

* wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: