Logo QMS

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty zapoznaj się z poniższą instrukcją

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Bez danych

Możesz już utworzyć anonimową rezerwację, zaznaczając "Nie jestem robotem" i klikając przycisk "Rezerwacja anonimowa".

Otrzymasz kod rezerwacji, który wpiszesz do systemu rezerwacji po przyjściu na umówione spotkanie.


Jednak jeśli chciałbyś otrzymać powiadomienie email i kod QR do kalendarza w telefonie wybierz poniżej "Kontynuuj" i wypełnij formularz danych

Rezerwacja anonimowa

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

W trakcie procesu rezerwacji wizyty można podać adres e-mail, imię, nazwisko, telefon. Są to dane podawane opcjonalnie w celu usprawnienia rezerwacji wizyty i umożliwienia ewentualnego kontaktu dotyczącego rezerwacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku ich nie podania, można zarezerwować wizytę „anonimowo”.

W przypadku podania tych danych, rejestrujący oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Świdnickiego, w celu internetowej rezerwacji wizyty. Administratorem danych jest Starosta Świdnicki, 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. Dane osobowe przetwarzane są w systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji rezerwacji wizyty i będą tylko w tym celu przekazane QMS Sp. z o.o., 03-156 Warszawa, Bieszczadzka 3, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż 2 tygodnie po terminie rezerwacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując potwierdzam zapoznanie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: