Logo

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
  2. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra. Administratorem danych jest Gmina Miasto Jelenia Góra. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie Rezerwacji Terminów w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż 2 tygodnie po ustalonym terminie rezerwacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
  3. Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iodo_um@jeleniagora.pl
  4. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu Miasta Jelenia Góra przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
  5. Kontynuując potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.
Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: