Urząd Miasta Siedlce - Biuro Obsługi Interesanta - Rejestracja Internetowa

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji

W trakcie rezerwacji wizyty należy  podać imię i nazwisko oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.

W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż  na podstawie art. 6, ust. 1, pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Siedlce w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Siedlce jest Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcą. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż 2 tygodnie po terminie rezerwacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji. Kontynuując potwierdzam zapoznanie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: